PRIMARIA COMUNEI PALTINIS

Judetul Botosani

!!! - PNDR 2014_2020

Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si a pierderilor de venit suportate de fermieri se regasesc in - Masura 10 \"Agro-mediu si clima\" - Masura 11 - \"Agricultura ecologica\" - Masura 13 - \"Plati pentru zone care se confrunta cu constringeri naturale sau cu alte constringeri specifice\" Pentru mai multe detalii intrati pe urmatoarea adresa : http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html Masuri de mediu si clima din PNDR 2014 - 2020 Pentru perioada de programare 2014-2020, pentru a evita efectele secundare negative ale anumitor practici agricole, Uniunea Europeana prin politicile sustinute din fonduri europene adresate agriculturii si dezvoltarii rurale, ofera Statelor Membre posibilitatea acordarii unor plati compensatorii fermierilor care furnizeaza societatii servicii publice prin adoptarea unor practici agricole prietenoase cu mediul. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Directia Generala de Dezvoltare Rurala - Autoritate de Management pentru PNDR este responsabil pentru implementarea masurilor de mediu si clima din PNDR 2014 – 2020. Masurile de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole care faciliteaza acordarea unor plati anuale, pe hectar de suprafata agricola pentru compensarea totala sau partiala a costurilor suplimentare si a pierderilor de venit suportate de fermieri, implementate incepand cu anul 2015 sunt: •Masura 10 “Agro-mediu si clima” •Masura 11 “Agricultura ecologica” •Masura 13 “Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri natural sau cu alte constrangeri specifice” In contextul definitivarii cadrului legislativ aplicabil masurilor de mediu si clima, precum si in urma lansarii campaniei de depunere a cererilor unice de plata pentru anul 2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale urmareste o intensificare a actiunilor de informare a tuturor utilizatorilor de terenuri agricole situate in zonele eligibile pentru masurile de mediu si clima ale PNDR. Astfel, la nivelul institutiilor implicate in elaborarea, implementarea si promovarea masurilor de mediu si clima (MADR prin Autoritatea de Management pentru PNDR, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale si Agentia de Plati si interventie pentru Agricultura) au fost elaborate o serie de documente informative si de ghidare, utile in accesarea si implementarea cu succes a angajamentelor din cadrul acestor masuri. Informatiile relevante privind conditiile aplicabile masurilor de mediu si clima in anul 2017 se pot consulta la toate Centrele Locale si Centrele Judetene APIA, Oficiile Judetene si Centrele Regionale ale AFIR, la Compartimentele de Dezvoltare Rurala Judetene si la sediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Aceste informatii sunt disponibile si in mediul online: •pe paginile web ale MADR (www.madr.ro, www.pndr.ro, www.rndr.ro), •pe site-ul AFIR (www.afir.info), •pe site-ul APIA (www.apia.org.ro).

» Ghid informativ 2 -
» Ghid informativ 1 -
» Informare -
» Brosura specii de plante -