PRIMARIA COMUNEI PALTINIS

Judetul Botosani

Proiect P.O.R. 2014/2020 / OS 8.3

Infiintarea unui centru de zi pentru persoane varstnice, a unui centru de preparare si distribuire hrana si a unei unitati de ingrijire la domiciliu in comuna Paltinis, judetul Botosani - UAT Comuna Paltinis, implementeaza in calitate de Beneficiar proiectul cu titlul: Infiintarea unui centru de zi pentru persoane varstnice, a unui centru de preparare si distribuire hrana si a unei unitati de ingrijire la domiciliu in comuna Paltinis, judetul Botosani - cod SMIS 113806, proiect cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat in data de 22.02.2018 cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est in calitate de Organism Intermediar. Proiectul este cofinantat prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, in cadrul Axei Prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 - Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului consta in infiintarea de servicii sociale multifunctionale fara componenta rezidentiala (centru de zi, unitate de ingrijire Ia domiciliu pentru persoanele varstnice si cantina sociala), in vederea asigurarii incluziunii sociale si prelungirii si imbunatatirii calitatii vietii persoanelor varstnice aflate in risc de saracie si excluziune sociala din localitatea Paltinis, prin reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea infrastructurii de servicii. Obiectivele specifice ale proiectului sunt dupa cum urmeaza: - Dezvoltarea unor servicii de promovare a participarii sociale active si demne a persoanelor varstnice si prelungire si imbunatatire a calitatii vietii acestora prin infiintarea (si crearea infrastructurii corespunzatoare) unui centru de zi in vederea furnizarii de servicii sociale, medicale si socio-profesionale pentru un numar minim de 100 de persoane varstnice din localitatea Paltinis. - Dezvoltarea unor servicii pentru asigurarea unui grad mai ridicat de independenta si siguranta, prin infiintarea (si crearea infrastructurii corespunzatoare) unei unitati de ingrijire Ia domiciliu in vederea furnizarii de servicii socio-medicale specializate pentru minim 50 de persoane varstnice cu nevoi de ingrijire de lunga durata din localitatea Paltinis. - Dezvoltarea unor servicii sociale pentru minimizarea efectelor deprivarii materiale si prevenirea izolarii si excluderii sociale a persoanelor varstnice prin infiintarea (si crearea infrastructurii corespunzatoare) unei cantine sociale in vederea prepararii si furnizarii hranei pentru minim 50 de persoane varstnice aflate in dificultate. Rezultate asteptate - Infrastructura de servicii reabilitata, modernizata, extinsa si dotata in conformitate cu normativele tehnice in vigoare privind constructiile civile cu functiuni sociale; - 3 servicii sociale destinate persoanelor varstnice aflate in dificultate din Comuna Paltinis, licentiate; - Minim 150 de persoane varstnice care vor beneficia de servicii sociale pentru depasirea situatiilor de dificultate, dupa cum urmeaza: - minimum 100 de persoane varstnice vor beneficia de serviciile oferite in cadrul centrului de zi, care urmaresc prelunginea si imbunatatirea calitatii vietii acestora; - minimum 50 de persoane varstnice, cu nevoi de ingrijire de lunga durata vor beneficia de servicii de ingrijire Ia domiciliu in vederea asigurarii unui grad mai ridicat de independenta si siguranta; - minim 50 de persoane varstnice (dintre cele care acceseaza serviciile anterioane) vor beneficia de masuri pentru combatenea efectelor saraciei si deprivarii materiale si prevenirea izolarii si excluderii sociale prin accesarea serviciilor furnizate in cadrul cantinei sociale. Data de incepere: 01.03.2017 Perioada de implementare: 01.03.2017 – 31.07.2020 Valoarea totala a proiectului este de 3.879.228,20 lei, din care: valoarea eligibila nerambursabila finantata din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala si bugetul national este de 3.859.236,20 lei. din care 3.280.350,77 lei reprezentand contributia UE si 501.314,43 lei contributia nationala

» Descriere proiect -