PRIMARIA COMUNEI PALTINIS

Judetul Botosani

ANUNTURI DE ACHIZITIE

In conformitate cu HCL nr. 13 / 12.03.2024, avand In vedere comunicatele AFM nr. 71/SC/28.02.2024 si nr. 84/06.03.2024, Comuna Paltinis intentioneaza depunerea urmatoarelor proiecte prin programele finantate de Administratia Fondului de Mediu in anul 2024: a) Cresterea eficientei energetice a Scolii primare Sfantul Ioan Iacob Hozevitul din Horodistea, comuna Paltins, judetul Botosani – program In curs de lansare; b) Extindere piste de biciclete In comuna Paltinis, judetul Botosani – program in curs de lansare; c) Cresterea eficientei energetice a caminului cultural Ivancauti, comuna Paltinis, judetul Botosani – program in curs de lansare; d) Extindere alimentare cu apa, retea publica de canalizare ape uzate si menajere si statie de epurare in comuna Paltinis, judetul Botosani – program lansat - depunere incepand cu data de 05.04.2024 ora 10,00. Precizam ca proiectele mentionate se incadreaza la finantare pentru comune cu numarul de locuitori cuprins Intre 5.000 – 10.000. Totodata, Comuna Paltinis si-a dat acordul pentru participarea la Programul National de Investitii “Scoli sigure si sanatoase” prin care intentioneaza derularea proiectului ”Lucrari de reparatii capitale, renovare energetica si consolidare structurala pentru Scoala gimnaziala Dr. Partenie Ciopron, comuna Paltinis, judetul Botosani”. Urmare a celor expuse mai sus, invitam firmele interesate sa ne inainteze oferte de pret pentru servicii aferente scrierilor si depunerilor de proiecte, implementarea/managementul proiectelor, studii de teren, proiectare, asistenta tehnica, s.a. Ofertele vor fi transmise la adresa de email uatpaltinisbt@gmail.com . Serviciile necesare obligatorii a fi prestate pentru scrierea/depunerea proiectelor vor fi decontate de la bugetul local In functie de identificarea si alocarile bugetare, cat mai repede cu putinta dar nu mai tarziu de finele anului 2024 iar serviciile ce se vor presta dupa aprobarea finantarii proiectelor (servicii implementare/management proiect, proiectare, asistenta tehnica) vor fi decontate exclusiv din bugetul proiectului prin mecanismul instituit de AFM. Ofertantii inteleg ca nu suntem obligati sa acceptam oferta cu cel mai scazut pret. Pentru ofertele selectate achizitia serviciilor se va face doar prin intermediul sistemului electronic de achizitii publice e-Licitatie.

CERERE OFERTE PRET BRANSAMENTE ALIMENTARE CU APA 2 Detalii Cerere oferta de pret pentru realizare de bransari la reteaua de alimentare cu apa a gospodariilor
CERERE OFERTE PRET BRANSAMENTE ALIMENTARE CU APA Detalii Cerere oferta de pret pentru realizare de bransari la reteaua de alimentare cu apa a gospodariilor
ACHIZITIE SERVICII DEPUNERE PROIECTE 2024 Detalii Solicitare oferte depunere proiecte AFM 2024, PNI Scoli sigure si sanatoase
ACHIZITIE LUCRARI OBIECTIV MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT Detalii Achizitie de lucrari pentru obiectivul Modernizrea sistemului de iluminat in comuna Paltinis judetul Botosani finantat prin AFM
ACHIZITIE LUCRARI MODERNIZARE SC. DR. PARTENIE CIOPRON 2 Detalii Solicitare oferte contract lucrari PNDL Modernizare Scoala Gimnaziala DR. PARTENIE CIOPRON (2)
ACHIZITIE LUCRARI MODERNIZARE SC. DR. PARTENIE CIOPRON 1 Detalii Solicitare oferte contract lucrari PNDL Modernizare Scoala Gimnaziala DR. PARTENIE CIOPRON (1)